Το κέντρο

Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης

Φέτος το Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης συμπληρώνει τα 27 έτη επιτυχούς λειτουργίας, παρέχοντας θεραπεία σε πάνω από 17.000 ασθενείς.

Η αρχική έδρα ήταν στην οδό Ακροπόλεως και Αραχναίων στη Δάφνη έως και το έτος 1997, όπου και μεταφέρθηκε στις σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην οδό Ασπρογέρακα 9 & Ζαΐρη, στο Νέο Κόσμο.

Είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το oποίο και διασφαλίζει την πλήρη αποθεραπεία των ασθενών. Ταυτόχρονα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της ψυχολογικής υποστήριξης μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας, ο κάθε ασθενής ενθαρρύνεται και ανακουφίζεται από το όποιο πρόβλημά του. Με άλλα λόγια, στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης ο ασθενής αντιλαμβάνεται άμεσα την αμέριστη φροντίδα του επιστημονικού προσωπικού, αισθάνεται πολύ γρήγορα το περιβάλλον οικείο και σαν αποτέλεσμα η αποθεραπεία του πραγματοποιείται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Κύριο μέλημα του δεν είναι μόνο η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος του ασθενή αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας της μετέπειτα καθημερινότητάς του την οποία είχε χάσει λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.

Οι φυσικοθεραπευτές που απασχολούνται στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης είναι συμβεβλημένοι με το ΠΕΔΥ, έτσι ώστε όσοι ασθενείς διαθέτουν δημόσια ιατρική ασφάλιση να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Ο κάθε ασθενής είναι αλλά και αισθάνεται σαν μια ξεχωριστή μονάδα, με ξεχωριστές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, εκτός του Τμήματος Κλασικής Φυσικοθεραπείας, υπάρχει Τμήμα Νέων Μεθόδων Αποκατάστασης, Τμήμα Διατροφολογίας, Τμήμα Clinical Training, καθώς και Τμήμα Πελματογραφίας.

car

Παράλληλα, το Κέντρο μας διαθέτει υπηρεσία μεταφοράς πελατών από και προς το φυσικοθεραπευτήριο.