Αρθρογραφία

Η ακράτεια ούρων, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει τόσο την επαγγελματική όσο και την κοινωνική και προσωπική ζωή του πάσχοντα. Τον αποτρέπει από την καθημερινή...

Η ακράτεια ούρων αποτελεί πάθηση την οποία αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Οι θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τής είναι αρκετές και τις έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενο άρθρο μας....

Ακράτεια ούρων: Ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, μπορεί να εμφανιστεί και στα δύο φύλα σε όλες τις ηλικίες, με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης στις μεγαλύτερες. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική ζωή...

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων ταλαιπωρείται καθημερινά από την ακράτεια ούρων. Oι γυναίκες φαίνεται να ταλαιπωρούνται περισσότερο και συχνότερα από τους άντρες. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει...

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακράτεια και εγκεφαλικό επεισόδιο συνδέονται. Τυχόν βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό, μπορούν να επηρεάσουν και την φυσιολογική ούρηση του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, ενα άτομο...

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην περίοδο της εμμηνόπαυσης αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα. Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η  μερίδα πληθυσμού...

Ως ακράτεια ούρων, σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρεία Εγκράτειας (International Continence Society -ICS), ορίζεται η ακούσια απώλεια ούρων. Αποτελεί πολύ συχνή πάθηση ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες επηρεάζοντας την ποιότητα της...

Η ακράτεια ούρων ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και συνήθως εμφανίζεται στις γυναίκες. Πολύ συχνά αναφέρονται περιπτώσεις γυναικών οι οποίες εμφανίζουν ακράτεια ούρων στην εγκυμοσύνη καθώς και μετά τον τοκετό....

Η ακράτεια ούρων είναι ένα σύμπτωμα του ουροποιητικού συστήματος  που ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστο ανθρώπων και επηρεάζει την κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική ζωή τους. Εμφανίζεται και στα δύο φύλα σε όλες...

Εγκεφαλικό επεισόδιο και φυσικοθεραπεία Το εγκεφαλικό επεισόδιο και η φυσικοθεραπεία είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, καθώς η φυσικοθεραπεία είναι αυτή που θα βοηθήσει στην ανάρρωση από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αιφνίδια διακοπή...